Lunch kommer ifrån ISS och all frukt och "mellis" samt övriga ingredienser köper vi ifrån vår lokala ICA handlare  här i Linghem
 

Information från vår nya matleverantör ISS