Ev text på skogsknoppgruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper.
Lösenord krävs.

Skogsknopp, Storknopp

Vad är Skogsknopp?
·        Barnen är 1-3 år (på Fröken Flora)
·        Pedagogiska ramar som skapar trygghet och möjligheter i naturen.
·        Gruppen leds av pedagoger som är utbildade av Friluftsfrämjandet.
·        Metodiken bygger på upplevelser med hela kroppen och alla sinnen.
·        Barnen får ett diplom på hösten och en sak på våren från friluftsfrämjandet.
Varför Skogsknopp?
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Att ha roligt tillsammans i naturen.
·        Utforska naturen efter egen förmåga
·        Träna fin- och grov motorik
·        Uppleva årstidernas skiftningar. Få vana att röra sig i naturen året runt.
·        Samla, sortera, jämföra med hjälp av alla sinnen
·        Dramatisera, sjunga, leka och skapa
Mål:
·        Bli trygga i skogen/ på gården
·        Använda skogen/ gården som trygg lekmiljö i alla väder
·        Känna upptäckarglädje genom lek
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen
·        Bli vän med naturen/ gården samt att ta hänsyn till allt levande
·        Barnet ska våga utforska och prova det okända och få uppleva friluftsliv året om.  Genom utomhuspedagogisk inriktning få möjlighet att lära för livet.


 
 

Våren 2021 startar alla skogsgrupper under v 11.
1 gång i veckan går Småknopparna iväg till vindskyddet, där de leker, sjunger och äter medhavd matsäck. 
Återkoppling om vad som gjordes sker dagen efter