Skogsknopp
Miniknopp, Småknopp och Storknopp


Vad är Skogsknopp?
·        Barnen är 1-3 år (på Fröken Flora)
·        Pedagogiska ramar som skapar trygghet och möjligheter i naturen.
·        Gruppen leds av pedagoger som är utbildade av Friluftsfrämjandet.
·        Metodiken bygger på upplevelser med hela kroppen och alla sinnen.
·        Barnen får ett diplom på hösten och en sak på våren från friluftsfrämjandet.
Varför Skogsknopp?
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Att ha roligt tillsammans i naturen.
·        Utforska naturen efter egen förmåga
·        Träna fin- och grov motorik
·        Uppleva årstidernas skiftningar. Få vana att röra sig i naturen året runt.
·        Samla, sortera, jämföra med hjälp av alla sinnen
·        Dramatisera, sjunga, leka och skapa
Mål:
·        Bli trygga i skogen/ på gården
·        Använda skogen/ gården som trygg lekmiljö i alla väder
·        Känna upptäckarglädje genom lek
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen
·        Bli vän med naturen/ gården samt att ta hänsyn till allt levande
·        Barnet ska våga utforska och prova det okända och få uppleva friluftsliv året om.  Genom utomhuspedagogisk inriktning få möjlighet att lära för livet.


 
 

Ev text på skogsknoppgruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper.
Lösenord krävs.

Hej, det är jag som är Knopp. Med mig i skogen lär sig barnen att:

*bli trygg i skogen
*använda skogen som en trygg lekmiljö i alla väder
*känna upptäckarglädje genom lek
*känna samhörighet och genomskap i gruppen
*bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
*utforka naturen efter egen förmåga
*träna fin- och grovmortorik
*uppleva årstidernas skiftningar. Få vana att röra sig i naturen året runt
*samla, sortera,jämföra med hjä'lp av alla sinnen
*dramatisera, sjunga , leka och skapa

Våren 2021 startar alla skogsgrupper under v 11.
1 gång i veckan går Småknopparna iväg till vindskyddet, där de leker sjunger och äter medhavd matsäck.