Ev text på Knyttegruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper.
Lösenord krävs.

Hej det är jag som är Knytte. Med mig i skogen lär sig barnen att:

*bli trygg i skogen
*vidga sina begrepp genom upplevelser
*känna upptäckarglädje genom lek och uppdrag
*känna samhörighet och genemsakp i gruppen
*bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande. Lära sig vara aktsam.
*utforska naturen efter egen förmåga
*använda skogen som en trygg lekmiljö
*forsätta träning av fin- och grovmotorik
*språkleka och leka matematik i naturen.
*samtala , fundera och fantisera. Dramatisera, sjunga leka och skapa.
*iaktta förändringar, undersöka, exprimenatera, ställa hypoteser, pröva,se efter, mäta och uppleva med alla sinne.

Våren 2021 startar alla skogsgupper under v 11.
1 gång i veckan går Knyttegruppen iväg vindskyddet eller till knytteträdet, där de leker, sjunger och äter medhavd matsäck. 
Återkoppling om vad som gjordes sker dagen efter.