Ev text på Mullegruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper
Lösenord krävs.

Skogsmulle
 
Vad är Skogsmulle?
·        Barnen är 5-6 år (på Fröken Flora)
·        Pedagogiska ramar som skapar trygghet och möjligheter i naturen.
·        Gruppen leds av pedagoger som är utbildade av Friluftsfrämjandet.
·        Metodiken bygger på upplevelser med hela kroppen och alla sinnen.
·        Barnen får ett diplom på hösten och en pryl på våren från friluftsfrämjandet.
Varför Skogsmulle?
·        Känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Att ha roligt tillsammans i naturen.
·        Att vara aktsam om det som lever
·        Vidga sina begrepp genom upplevelser
·        Att få uppleva naturen i närmiljö och vistas där
·        Fortsatt motorisk träning. Fin- och grov motorik.
·        Bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande. Lära sig vara aktsam.
·        Utforska naturen efter egen förmåga och intressen.
·        Språklekar och matematik i naturen
·        Leka fram fakta om djur natur och allemansrätten.
·        Iaktta förändringar; undersöka, experimentera, ställa hypoteser, pröva, se efter, mäta och uppleva med alla sinnen
·        Värdera och omvärdera; samtala, fundera, fantisera. Dramatisera sjunga, leka genom att bland annat använda sig att teknik/naturkunskap
Mål:
·        Barnet ska våga utforska och prova det okända och få uppleva friluftsliv året om.  Genom utomhuspedagogisk inriktning få möjlighet att lära för livet.
·        Barnen ska utvärdera och reflektera tiden i skogen tillsammans med pedagog.  Det sker 1 g/v utöver det ordinarie skogstillfället.
·        Befästa förståelsen för allemansrättens innebörd.

Våren 2021 startar alla skogsgrupper under v 11.
1 gång i veckan går Mullegruppen iväg till Mulleskogen, där de leker, sjunger och äter medhavd matsäck.
Återkoppling om vad som gjordes sker dagen efter.