Ev text på Mullegruppens äventyr kan ses under arkiv-skogsgrupper
Lösenord krävs.

Hej, det är jag som är Mulle. När vi är tillsammans i skogen lär jag barnen att:

* att känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Att ha roligt tillsammans i naturen.
*att vara aktsam om det som lever
vidga sina begrepp genom upplevelser
* att få uppleva naturen i närmiljö och vistas där
* att fortsätta träna motorik. Fin- och grov motorik
* bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande. Lära sig sig vara aktsam.
* utforska naturen efter egen förmåga ochj intressen.
* språkleka och leka matematik i naturen.
* leka fram fakta om djure, natur och om allemansrätten.
* Iaktta förändringar, undersöka, exprimentera, ställa hypoteser, pröva, se efter, mäta och uppleva alla sinnen.
* värdera och omvärdera: samtala, fundera, fantisera, dramatisera, sjunga och leka.

Våren 2021 startar alla skogsgrupper under v 11.
1 gång i veckan går Mullegruppen iväg till Mulleskogen, där de leker, sjunger och äter medhavd matsäck.
Återkoppling om vad som gjordes sker dagen efter.