Ev text på skogsknoppgruppen kan ses under arkiv-skogsgrupper.
Lösenord krävs.

Hej, det är jag som är Miniknopp. Med mig i skogen lär sig barnen att:

*bli trygga på gården /i skogen
*använda skogen som en trygg lekmiljö i alla väder
*känna upptäckarglädje genom lek
*känna samhörighet och genomskap i gruppen
*bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
*utforka naturen efter egen förmåga
*träna fin- och grovmortorik
*uppleva årstidernas skiftningar. Få vana att röra sig i naturen året runt
*samla, sortera,jämföra med hjälp av alla sinnen
*dramatisera, sjunga , leka och skapa

Våren 2021 startar alla skogsgrupper under v 11.
1 gång i veckan går Miniknopparna iväg. Där leker de, sjunger och äter medhavd matsäck.