Välkommen till 5 -års.

Varför 5-årsgrupp?
*Vi utgår från Lpfö- och en av en återkommande grovplanering
*stärka barnens självbild och stödja dess utveckling av deras identitet och sin tro på sig själv
*Ett genomgående tema med miljömedevetenhet. Vad kan vi göra för att förbättre miljön? Synliggöra allemansrätten och leka fram miljmedvetenheten.
* känna samhörighet och gemenskap i gruppen. Ge förståelse före alla lika värde. Ha roligt tillsammands. Gruppdynamik ger oss verktyg.
*att få uppleva naturen i närmiljö och vistas där, men även längre utflykter som ökas barnens sociala förmåga, trafiklärning och andra utvecklnade utmaningar
*lära sig vara aktsam och ta hänsyn till allt levande
*fortsatt motorisk träning. Fin- och grovmotorik
*utforska ämnen efter egen förmåga och intressen
*språklekar och matematik. Leka fram teknik, begreppsuppfattning, naturvetenskap, läran om människokroppen, fysik och kemi
*använda oss av Ipad, internet och annan teknik som dvd
*bekanta oss med närmiljön. Prata om barnanes namn och adress och  "hitta hem". Följ upp dokumenter med karta.
*iaktta förändringar , undersöka, exprimentera, st'lla hypoteser, pröva se efter , mäta och uppleva med alla sinnen.
*värdera och omvärdera, samtala, fundera, fantisera. Dramatisera, sjunga, leka
*barnen ska utvärdera och reflektera tiden tillsammans med pedagog

Under hösten sker träffarna sporadiskt men under våren träffas gruppen regelbundet
1/ v.

Under höstens lov kommer 5-årsgruppen att göra en utflykt tex Trädgårdsföreningen eller liknande.

Under våren träffas 5- årsgrupper regelbundet, i förberedande syfte.