En dröm blir verklighet...
Fröken Floras Förskola startades i augusti 2008. Namnet Fröken Flora föddes just med tanke på kopplingen mellan fauna och flora. Förskolan är belägen  det natursköna området Manstorp i Linghem. Förskolan har 3 avdelningar med plats för ca 20 barn per avd. På avdelningarna har vi åldrarna 1-5 år.
Gården är härligt och inbjuder till lek i alla dess former.

"Med hjärtat i naturen lär vi för livet"
Vi behöver bara öppna grinden för att komma ut i vår skolskog där vi har ett stadigt och fint vindskydd med grillplats. Det finns ochså ängar, hagar i dess närhet. Detta tillsammans blir ett utmärkt underlag till vår utomhuspedagogsika profil.
 

Marie Lindberg och Malin Wistmarker (rektor)
Marie Lindberg och Malin Wistmarker (rektor)

Med anlednings av covid- 19 kommer vi att fortsätta följa riktlinjerna. Det innebär att man kommer till förskolan om man är frisk o mår bra. Det gäller alla, liten som stor.

Varmt välkomna till  höstterminen 2020
på Fröken Floras Förskola AB.

Vi är mycket stolta och glada att vi har införskaffat en kombinerad vuxen/ barn hjärtstartare.
Den hänger väl synligt i hallen via personalingången.
www.hjartsakra.com