Hej, välkommen till avdelningen som heter Vattendroppen. På denna avdelning är vi 5
 pedagoger som jobbar.

babblarna vd bokstäver på vägg vd bokstäver vd droppar vd lekhörna vd lekhörnan vd matrum . vd matrum vd skogsdok vd träd vd